Fiscale steun bij investering!

zondag 15 november 2020

UPDATE: VOORDEEL VERLENGD!

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij u een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van uw investeringen mag aftrekken van de belastbare winst van uw onderneming.

Verhoging van het percentage van 8% naar 25%

De overheid wil bedrijven aanmoedigen om investeringen voor hun beroepsactiviteit niet uit te stellen en trekt daarom de gewone investeringsaftrek in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting tijdelijk op van 8% naar 25%.

Als u bv. € 20.000 investeert mag u, bovenop de afschrijving, dus 25% van uw investeringskost of €5.000 aftrekken van de belastbare winst!

Wat komt in aanmerking?

Het moet gaan om investeringen in materële vaste activa, die in nieuwe staat zijn verkregen. Deze activa moeten in België uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt en over ten minste drie jaar worden afgeschreven. Ook aankopen via leasing komen in aanmerking.

Wie kan hiervan genieten?

De aftrek is beschikbaar voor zelfstandigen, vrije beroepen en "kleine" onderneming. Een kleine onderneming is een vennootschap met maximaal 50 werknemers, een jaaromzet tot 9 miljoen euro en een balanstotaal van hoogstens 4,5 miljoen euro.

Overdraagbaarheid investeringsaftrek

Wanneer een onderneming-rechtspersoon geen of onvoldoende winst maakt tijdens het huidige belastbare tijdperk waarvoor de verhoogde investeringsaftrek werd toegepast, kan het “ongebruikte” investeringsaftrek eenmalig naar een volgend belastbaar tijdperk worden overdragen. Natuurlijke personen (winsten en baten) kunnen de verhoogde éénmalige investeringsaftrek onbeperkt overdragen. Dit geldt enkel nog voor investeringen tot 31 december 2021!

Conclusie: fiscaal interessant

Heb je investeringsplannen dan is het interessant om dat nog in 2020 te doen. Zo geniet u van deze fiscale optimalisatie en draagt u meteen uw steentje bij aan de heropleving van de economie.

Terug naar boven